Hyppää pääsisältöön

Parisuhde

Pohditko parisuhteesi tilaa? Koetko tulevasi kuulluksi ja nähdyksi, kohdatuksi ja ymmärretyksi? Täältä löydät lisätietoja parisuhteen eri vaiheista ja tukiverkostoista.

Parisuhde vaikuttaa henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin ja sen laatu vaikuttaa koko perheeseen. Parisuhteeseen kuuluu rakastumisen, itsenäistymisen ja rakkauden erilaisia vaiheita. Kokemukset ovat kuitenkin hyvin yksilöllisiä. Seksuaalinen kanssakäyminen on olennainen osa parisuhdetta, parisuhteessa molemmat vaalivat hellyyttä ja läheisyyttä. 

Hyvinvoiva parisuhde 

Toimivan parisuhteen tae on lämmin yhteys omaan kumppaniin. Arjen keskellä on tärkeää kokea olevansa arvostettu. Olennaista on osoittaa, että välittää, kumppani on tärkeä ja on kiinnostunut kumppanista monella eri tasolla. On hyvä opetella myös ilmaisemaan omia tuntemuksiaan kumppania kohtaan. Ei tule olettaa, että kumppani tietää.  

Myönteinen vuorovaikutus ja rakentava keskusteluyhteys auttaa selviämään myös vaikeista hetkistä. Jumiutuneessa tilanteessa lähestytään olennaista asiaa, joka tulisi ratkaista. Ristiriita tuo mahdollisuuden arvostavan yhteyden luomiseen ja ristiriitatilanteen kohtaamiseen yhdessä. 

Hyvässä parisuhteessa on tilaa molempien unelmille ja niiden kunnioittamiselle. Parisuhteessa luodaan yhdessä oma kulttuuri, johon kuuluvat molempien puolisoiden tavat ja tarinat. Erilaisuus parisuhteessa mahdollistaa uusien puolien löytymisen sekä itsestä että kumppanista. Painotukset voivat vaihdella eri elämänvaiheissa ja se määrittää, milloin olisi erittäin tärkeää tulla kohdatuksi.  

Mistä apua ja tukea Keski-Suomessa?

Linkkejä parisuhteen tueksi