Hyppää pääsisältöön

Äitiys- ja lastenneuvolat

Neuvolan toimintaa ovat terveystarkastukset tai yksilöllisesti sovitut käynnit terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla. 

Lastenneuvolat

Lastenneuvolassa seuraamme ja tuemme lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä ja tarjoamme kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotteet. Tavoitteenamme on myös tukea lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta, vanhemmaksi kasvamista ja parisuhdetta sekä edistää perheen sosiaalista tukiverkostoa.

Autamme vanhempia löytämään keinoja ratkaista perheen ongelmia ja luottamaan omiin kykyihinsä kasvattajina. Tarjoamme terveystarkastuksia, seulontatutkimuksia, ohjausta ja neuvontaa.

Tarvittaessa järjestämme lapselle tai hänen perheelleen lisäkäyntejä, ohjaamme heidät jatkotutkimuksiin tai muun tuen piiriin. Perheen asiakkuus jatkuu neuvolassa raskauden alusta lapsen kouluunlähtöön saakka.

Äitiysneuvolat

Äitiysneuvolassa huolehdimme raskaana olevan sekä hänen perheensä ja läheistensä hyvinvoinnista. Painopiste on ennaltaehkäisevässä, perheiden hyvinvointia lisäävässä työssä. Jokaisen asiakkaan kohdalla arvioidaan hoidon, tutkimusten, ohjauksen ja neuvonnan tarve yksilöllisesti. Tarjoamme terveystarkastuksia, seulontatutkimuksia, ohjausta ja neuvontaa. Hoidon, tutkimusten, ohjauksen ja neuvonnan tarve arvioidaan jokaisen odottavan kohdalla yksilöllisesti. Asiakkuus äitiysneuvolassa jatkuu synnytyksen jälkeiseen jälkitarkastukseen asti.